wtorek, 27 września 2016

10 things what connect Amber Heard with Angelina Jolie

Amber Heard and Angelina Jolie

Since last week the media and commentators live divorce another famous pair - Angelina Jolie and Brad Pitt divorcing... It's probably a plague in Hollywood. Another loud trial is a bit like this a month ago, when Amber Heard and Johnny Depp ended their marriage. In both of these cases as evidence we have violence and physical abuse. Interestingly, the two actresses share many common. Today we present 10 facts that connect these two ladies.

1. Both Amber Heard and Angelina Jolie began her career in Hollywood as a model at young age. Amber, when she was 17 moved to New York to work as a model. Angelina began her modeling career when he was 14.

Young Amber Heard model photo session

Young and cute Amber Heard as model

Young Angelina Jolie model first photo session

Angie has been femme fatale since her young years

2. On the set of the film "The Tourist" Angelina Jolie has entered a closer relationship with Johnny. Apparently, she had to warn him before marriage with a young actress, suggesting that their relationship is for the money and fame.

Angelina Jolie and Johnny Depp in Tourist

Angelina Jolie and Johnny Depp in "Tourist"

3. Both actresses are bisexual. Both Angelina and Amber had relationships with women. Amber is suspected of dating with Cara Delevigne, but it is not official.

Amber Heard with girlfriend Tasya Van Ree

Amber and her ex girlfriend - Tasya Van Ree


Angelina Jolie and Jenny Shimizu. Actress and model had a romance in the past.

4. Actress famous for their extraordinary beauty. Angelina Jolie regularly wins all the rankings of the most beautiful women in the world, while the face Amber is the ideal proportions according to the scientists.

Angelina Jolie Most beautiful woman in the world


Amber's face is the most beautiful on the world - according to scientists. She has ideal proportions.

5. Angelina Jolie is known for its charitable activities. Support countries engulfed by the war, and even with Brad Pitt lead the foundation. Amber gave to charity $ 7,000,000, which received after the divorce with Johnny Depp.

6. Both actresses were the wives of famous Hollywood actors - Brad Pitt and Johnny Depp.

Johnny Depp and Amber Heard wedding

Amber's face is the most beautiful on the world - according to scientists. She has ideal proportions.

5. Angelina Jolie is known for its charitable activities. Support countries engulfed by the war, and even with Brad Pitt lead the foundation. Amber gave to charity $ 7,000,000, which received after the divorce with Johnny Depp.

6. Both actresses were the wives of famous Hollywood actors - Brad Pitt and Johnny Depp.Angelina and Brad during their private wedding ceremony

7. Both ladies like tattoos, they even have similar patterns. Angelina tattoo on his arm, shows the geographical coordinates of the birth of her children, while Amber on rzebrach tattooed a quote by Pablo Neruda.

Amber heard tattoo

It is a quote from the Chilean poet Pablo Neruda. The words “te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma” translate to “I love you as certain dark things are to be loved, in secret, between the shadow and the soul.

Angelina Jolie Tattoo

Angie and her the most famous tattoo

8. Interestingly, ex Angie's husband  - Billy Bob Thornton is the director of the film "The London Fields", in which Amber plays a major role. Apparently, between the director and Amber he has established a romance ... Do You remember when Johnny Depp with his own blood wrote on the mirror that his wife is having an affair with Bill?

Amber Heard with Billy Bob Thorton in London Fields

Amber Heard and Billy Bob Thornton in The London Fields

Angelina Jolie and Billy Bob Thorton husband

Billy Bob Thornton was Angie's husband

9. Both actresses are for possession of guns. Angelina Jolie admitted that she and Brad have guns in the house: "Together with Brad are not against the possession of weapons in the house, which we are held. If necessary, I am ready to use it." Amber grew up among the weapons, as the young girl, se went with his father to the shooting. Amber Heard has a 357 Magnum.

10. During the loud divorce Angelina Jolie hired Laura Wasser - a lawyer who represented Johnny when he divorced with Amber.

Laura Wasser

Laura Wasser - one of the best divorcing lawyers in LA.

Od tygodnia media i komentatorzy żyją rozwodem kolejnej słynnej pary - Angeliny Jolie i Brada Pitta. To chyba jakaś plaga w Hollywood. Kolejna głośna rozprawa sądowa przypomina nieco tą sprzed miesiąca, kiedy Amber Heard i Johnny Depp zakończyli swoje małżeństwo. W obu tych sprawach obecny był wątek przemocy. Co ciekawe, obie aktorki łączy wiele wspólnego. Dzisiaj przedstawiam 10 faktów, które łączą obie panie.

1. Zarówno Amber, jak i Angelina zaczynały swoją karierę w Hollywood jako modelki w młodym wieku. Heard mając 17 lat wyjechała do Nowego Yorku pracować jako modelka. Jolie zaczynała już w wieku 14 lat.

2. Na planie filmowym filmu "Turysta" Angelina Jolie nawiązała bliższe relacje z Johnnym Deppem. Ponoć miała go ostrzegać przed małżeństwem z młodą aktorką, sugerując, że jest z nim w związku dla pieniędzy i sławy.

3. Obie aktorki są biseksualne. Zarówno Angelina, jak i Amber mają za sobą związki z kobietami.

4. Aktorki słyną ze swojej niezwykłej urody. Angelina Jolie regularnie wygrywa wszelkie rankingi najpiękniejszych kobiet świata, natomiast twarz Amber ma idealne proporcje według naukowców.

5. Angelina Jolie znana jest ze swojej działalności charytatywnej. Wspiera kraje ogarnięte wojną, a nawet wraz z Bradem Pittem prowadzą fundację. Amber oddała na cele charytatywne 7 milionów dolarów, które otrzymała po rozwodzie z Johnnym Deppem.

6. Obie aktorki były żonami najsłynniejszych aktorów Hollywood - Brada Pitta i Johnny'ego Deppa.

7. Obie panie lubią tatuaże, mają nawet podobne wzory. Tatuaż Angeliny na ramieniu, przedstawia współrzędne geograficzne miejsc urodzenia jej dzieci, natomiast Amber na żebrach wytatuowała sobie cytat Pabla Nerudy.

8. Co ciekawe, były mąż Jolie - Billy Bob Thornton jest reżyserem filmu "Te London Fields", w którym Amber gra główną rolę. Podobno pomiędzy pomiędzy reżyserem i Amber nawiązał się romans... Pamiętacie kiedy Johnny Depp własną krwią napisał na lustrze, że jego żona ma romans z Billem?

9. Obie aktorki są za posiadaniem broni palnej. Angelina Jolie przyznała, że wraz z Bradem posiadają broń w domu: "Razem z Bradem nie jesteśmy przeciwko posiadaniu broni w domu, której jesteśmy w posiadaniu. W razie konieczności jestem gotowa z niej skorzystać." Amber dorastała wśród broni, jako dziewczyna chodziła z ojcem na strzelnicę. Sama posiada Magnum 357.

10. Podczas głośnego rozwodu Angelina Joli wynajęła Laurę Wasser - prawniczkę, która reprezentowała Johnny'ego gdy ten rozwodził się z Amber.

2 komentarze:

  1. Intresting! I don't know who is much prettier. ��

    OdpowiedzUsuń
  2. Angelina is good actress, I can't to say this about Amber...

    OdpowiedzUsuń

Hello!